เครื่องถ่ายเอกสาร Sharp ขึ้นข้อความ CH ไม่ยอมปริ้น เกิดจากอะไร แก้อย่างไร