เครื่องปริ้นท์ ออกมาเป็น ลอน เกิดจากอะไร แก้อย่างไร แก้ไขกระดาษลอน