แก้ ปัญหา ปริ้นงาน ไปแล้ว ไม่ดึงกระดาษ สำหรับ เครื่อง พิมพ ที่ ใช้ตลับ hp 35a 36a 85a 79a Canon 325

เครื่องปริ้นท์ไม่ดึงกระดาษ ไม่ฟีตกระดาษเกิดจากอะไร แก้อย่างไร . เครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษหรือป้อนกระดาษ .

สำหรับหมึกปริ้นเตอร์

HP Laserjet P1002

HP Laserjet P1003

HP Laserjet P1004

HP Laserjet P1005

HP Laserjet P1006

HP Laserjet P1009 .

เครื่อง ปริ้นที่ใช้ ตลับ HP CE285A/35A/36A/78A/ Canon 325/312/313