Sale!

Smart Toner ตลับหมึกพิมพ์ สำหรับปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM315dw / CM315Z รุ่น CT202610/CT202611/CT202612/CT202613 ตลับหมึกโทนเนอร์ ชุดสี 4 สี

฿5,400.00 ฿2,700.00

oki c301 Lazada

TN351

ตลับหมึกพิมพ์ Smart Toner Fuji Xerox CM315dw / CM315Z รุ่น CT202610 / CT202611 / CT202612 / CT202613 ตลับหมึกชุดสี 4 สี ปริมาณการพิมพ์ BK 6,000 แผ่น C, M, Y 6,000 แผ่น @ 5% ของกระดาษ A4 ใช้เครื่องพิมพ์ ฟูจิ Xerox CM315dw / CM315Z

คุณภาพ

สินค้าที่ผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐานจาก 6 รายการ

1. มาตรฐาน ISO9001 การจัดระบบคุณภาพมาตรฐานในการออกแบบและผลิตสินค้าด้านหมึกพิมพ์

2. ISO14001 มาตรฐานการจัดระบบสิ่งแวดล้อม 3. STMC ได้รับมาตรฐาน STMC จาก ITC ทดสอบอุตสาหกรรมหมึก

4. RoSH กฎหมายยุโรปว่าด้วยการจดทะเบียนประเมินอนุญาต และ จำกัด การใช้สารเคมี

5. REACH ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของ สารที่เป็ อันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

6. CE ข้อกำหนดด้านสุขภาพความปลอดภัยและการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของสหภาพยุโรป